Disclaimer

Algemene notitie. Door deze website te bezoeken en de daarop geboden informatie te gebruiken, aanvaardt u deze Disclaimer en alle gebruiksvoorwaarden en hebt u kennis genomen van het Privacybeleid en het Cookiebeleid. Gelieve beide documenten zorgvuldig te lezen.

Verantwoordelijke redacteur. De verantwoordelijke uitgever van deze website is

Direct-immo
Blvd.G.Wahis 272 (Meiserplein)
1030 Brussel
info@direct-immo.be

Aansprakelijkheid. Deze site bevat eigendommen die te huur of te koop worden aangeboden. De beschrijving van het goed en de weergave van de verkoopprijs of de huurprijs zijn met de grootste zorg gedaan. Zowel de technische beschrijving als de verkoopprijs of huurprijs kunnen echter feitelijke onjuistheden of benaderingen bevatten. De geadverteerde verkoopprijs of huurprijs, alsmede de technische beschrijving van het onroerend goed zijn derhalve louter indicatief en niet contractueel. Het te huur of te koop aanbieden van een onroerend goed kan niet worden beschouwd als een definitief aanbod van ons of van de eigenaar of de verkoper. De verkoper of de eigenaar is alleen gebonden door een schriftelijke overeenkomst naar aanleiding van het vaste bod dat u hebt gedaan.

Wij raden u ten zeerste aan een woning te bezichtigen alvorens een bindend bod te doen. Neem contact met ons op via e-mail of telefoon om een bezichtiging te regelen. Om u in staat te stellen een bindend aanbod te doen, beschikken wij over standaardformulieren die wij u ter beschikking stellen.

Ten slotte is het mogelijk dat het pand op het moment van raadpleging niet meer beschikbaar is. Wij aanvaarden dienaangaande geen enkele aansprakelijkheid.
Deze site kan ook informatie en adviezen bevatten met betrekking tot de aankoop of huur van een woning. Deze informatie geeft de mening van de auteur weer. Aan deze informatie is de grootst mogelijke zorg besteed; feitelijke fouten of onnauwkeurigheden kunnen echter niet worden uitgesloten. Deze informatie geeft u derhalve geen enkel recht jegens ons of de eigenaars. Verder aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor enige beslissing die u (mede) op basis van deze informatie neemt.

Deze website kan links naar andere websites bevatten. De inhoud van deze pagina's kan commercieel of informatief zijn en wij zijn er niet verantwoordelijk voor. Wij hebben ook geen invloed op, en zijn niet verantwoordelijk voor, social media platforms en andere diensten van derden die op onze website worden gebruikt.
Intellectueel eigendom. Op de inhoud van deze website zijn de intellectuele eigendomsrechten van toepassing zoals geregeld door de toepasselijke wetgeving ter zake. Met name de inhoud van deze website wordt beschermd door het auteursrecht. Het is derhalve verboden teksten, afbeeldingen, fotomateriaal, videomateriaal en dergelijke te kopiëren of te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke uitgever, behoudens de in de wet voorziene uitzonderingen, die restrictief zullen worden geïnterpreteerd.
Toepasselijk recht. Het Belgisch recht is van toepassing op geschillen met betrekking tot het gebruik van deze site

VERZOEK OM PRIJSOPGAVE